top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

CANOPY HOUSE - PART 1

Thể loại

Nhà ở nghĩ dưỡng

Năm thực hiện

2023

Địa điểm

Tp Thanh Hóa - Thanh Hóa

Khách hàng

Ms Tam Anh - Ta Design and Build

Design Team

Truong Hai Architects - Ta Design and Build

Land Area

2ha

House area

500m2

Happiness Space Makers
ARCHITECTURE - INTERIOR - LANDSCAPING

Chúng tôi có chung ước mơ là tạo ra hạnh phúc thông qua các dự án kiến trúc, thiết kế nội thất và cảnh quan. Chúng tôi không coi mình là một công ty, mà là những người kể chuyện mang tầm nhìn của bạn vào cuộc sống. Mỗi dự án đều có một câu chuyện độc đáo riêng đang chờ được kể và chúng tôi rất vinh dự được trở thành đối tác của bạn trong việc chia sẻ nó với thế giới.
---------------------------------------------------------------
Our shared dream is to create happiness through architecture, interior design, and landscape projects. We don't see ourselves as a company, but rather as storytellers who bring your vision to life. Each project has its own unique tale waiting to be told, and we would be honored to be your partner in sharing it with the world.

bottom of page